AN LAND Investment and development AN LAND Investment and development AN LAND Investment and development AN LAND Investment and development AN LAND Investment and development AN LAND Investment and development

Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất dùng để công nhận quyền thừa kế và quyền sử dụng theo quy định của pháp luật. Trong bài viết dưới đây, Tập đoàn Trần Anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc cũng như cung cấp những thông tin đầy đủ và chi tiết nhất mẫu văn bản này.

Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất

Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất như sau

Thừa kế quyền sử dụng đất là gì?

Được hiểu là cá nhân hay tổ chức cho phép đại diện cho mình trong việc quyết định và tiến hành chịu trách nhiệm một hành động pháp lý nào đó. Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất này ghi nhận sự phân chia di sản thừa kế cho người được hưởng thừa kế như di chúc, biên bản phân chia thừa kế,..

 

 

Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất

Cá nhân, tổ chức cho phép đại diện trong việc quyết định và chịu trách nhiệm

mau van ban thua ke quyen su dung dat 02 1 - Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay

Những người được hưởng thừa kế quyền sử dụng theo di chúc và hưởng theo pháp luật

Nếu người để lại di sản qua đời thì sẽ tiến hành các thủ tục về việc thừa kế của mình. Một trong những di sản thừa kế chủ yếu là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với nhau, cụ thể là nhà ở. Vì thế, đất đai và nhà ở là tài sản rất quan trọng khi họ ra đi, tài sản đất đai và nhà ở sẽ được người thừa kế quyền sử dụng quản lý. 

mau van ban thua ke quyen su dung dat 04 1 - Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay

Nếu người để lại di sản qua đời thì sẽ tiến hành các thủ tục về việc thừa kế di sản

Những thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất mới nhất

Sau khi di chúc có hiệu lực thì những người được hưởng thừa kế sẽ tiến hành một số thủ tục. Tuy nhiên với trường hợp không có di chúc hay thừa kế sẽ được phân chia theo pháp luật, những người thuộc hàng thừa kế khi nhận được quyết định, sẽ tiến hành làm thủ tục hưởng quyền thừa kế.

Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất

Trường hợp không có di chúc hay thừa kế sẽ được phân chia theo pháp luật

Vì vậy cần chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

+ Mẫu đơn đăng ký (quyền thừa kế về sử dụng đất đai).

+ Văn bản giao dịch gắn liền với đất về quyền sử dụng đất và tài sản 

+ Quyết định giải quyết tranh chấp của TAND đã có hiệu lực pháp luật.

+ Một số giấy tờ về quyền sử dụng và sở hữu tài sản gắn liền với đất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Và quyền sở hữu công trình xây dựng ( một số giấy tờ khác)

+ Văn bản đã được đồng ý sở hữu tài sản được chuyển nhượng, đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật  của UBND cấp xã, cấp huyện.

mau van ban thua ke quyen su dung dat 06 2 - Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay

Cần chuẩn bị một số  hồ sơ để làm thủ tục

Trong một số trường hợp, nếu người được hưởng mà không thực hiện thủ tục nhận, thì cần chuẩn bị hồ sơ cụ thể: các loại giấy tờ như trên để nhận phần thừa kế và có thể xem là người được hưởng thừa kế từ chối nhận di sản. Do vậy, người được hưởng thừa kế quyền sử dụng phải tìm hiểu rõ ràng các quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi mà mình được thừa kế.

Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất đai

Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất

Cụ thể 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

 

Tại văn phòng Công chứng…………

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm

  1. Trường hợp nếu có một người lập di sản thừa kế:

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ………………………………Sinh ngày:………/……../…………….

CCCD/CMND: ……………….. cấp ngày ……./……./…….. tại …………………….

Hộ khẩu thường trú: (hoặc đăng ký tạm trú)

………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Trường hợp nếu có vợ chồng lập di sản thừa kế:

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ……………………………Sinh ngày:………/……../…………….

CCCD/CMND: ……………….. cấp ngày ……./……./…….. tại ……………………………

Hộ khẩu thường trú: (hoặc đăng ký tạm trú)

………………………………………………………………………………………………………………

Vợ là (ghi rõ họ tên)…………………………….Sinh ngày:………/……../…………………..

CCCD/CMND: ……………….. cấp ngày ……./……./…….. tại …………………………….

Hộ khẩu thường trú: ( hoặc đăng ký tạm trú)

………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) lập văn bản khai nhận di sản thừa kế này như sau:

Tôi là người đứng tên sở hữu nhà ở và đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở số……. do…. Cấp ngày……. Cụ thể như sau: (Ghi rõ nội dung về nhà ở và đất ở theo Giấy chứng nhận)

Sau khi tôi qua đời thì tài sản thuộc quyền sở hữu nhà ở và đất của tôi được nêu ở trên sẽ được để lại cho:

– (Ghi rõ: họ tên, năm sinh, CMND, hộ khẩu thường trú của người được hưởng di sản)

– (Ghi rõ: Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản;

  1. Trường hợp có chỉ định người thực hiện nghĩa vụ: Thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ:
  2. Trường hợp Di chúc có người làm chứng:

Để làm chứng cho việc lập Di chúc, tôi (chúng tôi) có mời người làm chứng là :

Ông (Bà): ………………………………………………

Sinh ngày:………/……../…………….

CCCD/CMND : ……………….. cấp ngày ……./……./…….. tại …………………….

Hộ khẩu thường trú: (đăng ký tạm trú)

………………………………………………………………………………………………………..

Ông (Bà): …………………………………………..Sinh ngày:………/……../…………….

CCCD/CMND: ……………….. cấp ngày ……./……./…….. tại …………………….

Hộ khẩu thường trú: (đăng ký tạm trú)

………………………………………………………………………………………………………………..

Những người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người làm chứng (nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lập di chúc

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Khai nhận di sản thừa kế trong quyền trong thời gian bao lâu

mau van ban thua ke quyen su dung dat 08 - Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay

Thời gian hưởng di sản thừ kế

Kể từ thời gian thời điểm người để lại di sản mất hoặc quyết định tuyên bố người đã (chết) của Tòa án có hiệu lực thì người được hưởng di sản thừa kế này được quyền khai nhận trong thời hạn sau:

  • 10 năm đối với tài sản là động sản
  • 30 năm đối với tài sản là bất động sản
  • Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất

    Quyền khai nhận trong thời hạn 10-30 năm như trên

mau van ban thua ke quyen su dung dat 10 - Mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay

Hết thời hạn mà k thực hiện thủ tục thì sẽ thuộc quyền sơ hữu của người quản lý di sản

Như vậy, bài viết trên đây là một số những chia sẻ về vấn đề pháp lý liên quan đến mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất. Tập đoàn Trần Anh hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp được mọi thắc mắc cũng như có thêm kiến thức trong quyền sử dụng đất

Lên đầu trang